HOME Kalendarium Aktualności Szkolenia, kursy Szkoły policealne Studia podyplomowe Projekty UE Zarząd TWP Galeria Kontakt

Studia Podyplomowe współorganizaowane przez TWP 

    


Pobierz
formularz zgłoszeniowy

Pobierz
formularz zgłoszeniowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wydział Zarządzania

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

prowadzą nabór na Studia Podyplomowe

  "Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

 

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wyższym wykształceniem:

- pracodawców i kadry kierowniczej zakładów pracy,

- innych kandydatów na inspektorów i specjalistów BHP,

- pracowników kadr wykonujących obowiązki służby BHP w firmach do 100 pracowników,

- pracodawców zatrudniających do 10-20 pracowników, którzy sami u siebie w firmie pragną wykonywać zadania służby BHP.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy art.237¹¹; rozp RM z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr109 poz.704 z późn. zm.  oraz rozp. MGiP z dn.27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm.

Uczestnicy studium podyplomowego opanowują obszerną wiedzę dotyczącą spraw kadrowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 I. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA.

Ogólnym celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w służbie bhp oraz fachowe przygotowanie specjalisty bhp lub jako pracownik, któremu w firmie do 100 pracowników powierzono nieetatowo wykonywanie zadań służby bhp.

Dla zrealizowania tego celu program studium podyplomowego obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- prawa pracy;

- kadr i dokumentacji pracowniczej;

- kształtowania ergonomicznych warunków pracy;

- zarządzania bezpieczeństwem pracy;

- pierwszej pomocy;

- ochrony przeciwpożarowej;

- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka zawodowego;

- psychofizycznych właściwości człowieka w procesie pracy;

- higieny pracy i ochrony zdrowia;

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;

- świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji specjalisty bhp;

- metod i organizacji szkoleń w dziedzinie bhp i ppoż;

 

Studia trwają dwa semestry (200 h). Inauguracja zajęć – luty 2015 r.

Koszt studiów: 2800,00 zł   (istnieje możliwość płatności w ratach)

Kryteria przyjęcia:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 • Przy zgłoszeniu do 15 września - rabat 5%

   

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 69.

Osoba do kontaktu: Monika Szymanowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl


Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

oraz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

organizują nabór (luty 2015 r.)

 na

STUDIA PODYPLOMOWE ( IV EDYCJA)

"KADRY i PŁACE w PRAWIE i PRAKTYCE"

Jeśli chcesz zdobyć dobre kwalifikacje (blisko 60% to praktyka) w dobrej cenie, to wybierz naszą propozycję! Koszt studiów 2800,00 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

W programie studiów m. in.

 • Prawo pracy - zawieranie umów o pracę, ustanie stosunku pracy, rozwiązywanie umów, urlopy pracownicze, czas pracy, wynagrodzenia ze stosunku pracy, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

 • Płace - naliczanie płac, podatki, ubezpieczenia społeczne, programy informatyczne w działach kadrowo-płacowych (Płatnik, Symfonia), Symulacyjne Biuro Rachunkowe.

 • BHP w zakładzie pracy i inne zagadnienia niezbędne w pracy w kadrach i płacach.

Zapisy:

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Monika Szymanowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wydział Rehabilitacji i Sportu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

organizują nabór

na

STUDIA PODYPLOMOWE

„Osobisty Trener Odnowy biologicznej”

Cel studiów:

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowia z uwzględnieniem wymogów powysiłkowej  odnowy biologicznej, zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym.  Osobisty trener odnowy biologicznej to osoba, której głównym zadaniem jest systematyczne  doradzanie w sprawach związanych z utrzymaniem właściwych proporcji między codziennym aktywnym życiem i wypoczynkiem służącym do  umacniania stanu zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, szczególnie poprzez zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie, dbanie o utrzymanie należnej masy ciała i wydolności oraz  wykorzystanie w tym celu m.in. fizjoterapii, medycyny uzdrowiskowej oraz różnych form rekreacji z elementami ruchowymi.

Adresaci: 
Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, welnness i Spa.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia). Uczestniczenie w seminariach dyplomowych, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Uzyskuje się tytuł i kompetencje osobistego trenera zdrowia.

W programie studiów m.in.

 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

 • Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej:

 • balneoterapia, hydroterapia, sauna, ciepłolecznictwo, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultrasonoterapia, światłolecznictwo, elektroterapia

 • BHP w zabiegach fizykalnych

 • Podstawy racjonalnego żywienia

 • Suplementy żywienia:  witaminy, odżywki, używki i środki wspomagające

 • Doping w sporcie i jego zagrożenia

 • Psychoterapia i techniki relaksacyjne

 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

 • Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego

 • Sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej

 • MASAŻ w odnowie biologicznej

 • Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeutycznego i sportowego oraz współpraca specjalisty odnowy biologicznej z lekarzem i trenerem

Program obejmuje 208 godzin zajęć  (w tym 50%  zajęć praktycznych) w ciągu 2 semestrów podczas  11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Koszt studiów: 3000,00 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach. Przy zgłoszeniu do końca 2014 roku - rabat 10%

Nabór – luty 2015 r.

Zapisy:

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Monika Szymanowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wydział Rehabilitacji i Sportu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

organizują nabór

na

STUDIA PODYPLOMOWE

„Osobisty Trener Zdrowia”

 

Cel studiów:

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowotnego. Osobisty trener zdrowia to osoba, której głównym zadaniem jest tworzenie  zdrowego stylu życia jednostki. To doradca i przewodnik po usługach rekreacyjnych                  i profilaktyczno-zdrowotnych, wpisujący się w rolę menedżera profilaktyki zdrowotnej. 

Osobisty trener zdrowia to zawód przyszłości - coraz więcej osób będzie korzystać z usług indywidualnych doradców różnych dziedzin, w tym również w dziedzinie zdrowego stylu życia.

Adresaci: 

Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, zdrowie publiczne, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, welnness i Spa.

W programie studiów m.in.

 • Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

 • Testy sprawności fizycznej

 • Podstawy racjonalnego żywienia

 • Środki farmakologiczne w sporcie – witaminy, odzywki, leki, używki i środki wspomagające

 • Doping w sporcie i jego zagrożenia

 • Psychoterapia i techniki relaksacyjne

 • Samoobrona i asekuracja

 • Traumatologia, dorazna pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych

 • Fitnes – ćwiczenia siłowe

 • Aqua fitness

 • Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego

 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej

 • Współczesne formy rekreacji

 • Trening zdrowotny

 • Turystyka kwalifikowana

 • Sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej

Program obejmuje 208 godzin ( w tym 50% to zajęcia praktyczne)

Czas trwania: 2 semestry.

Inauguracja – luty 2015 r.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia).Uczestniczenie w seminariach dyplomowych, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Uzyskuje się tytuł i kompetencje osobistego trenera zdrowia.

 

Koszt studiów: 3000,00 zł (istnieje możliwość płatności w ratach). Przy zgłoszeniu do końca 2014 roku - rabat 10%

           Zapisy:

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Monika Szymanowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu, 61-608 Poznań, ul. Św. Marcin 69

tel./fax (61) 853-62-03    E-mail: twp@twp-poznan.home.pl

Strona główna · Kalendarium · Aktualności · Szkolenia, kursy · Szkoły policealne · Studia podyplomowe · Projekty · Zarząd TWP · Galeria · Kontakt